Daubenton Yarasası ve Lyssavirus Tip-2 İlişkisi
Mart 14, 2021

Daubenton Yarasası ve Lyssavirus Tip-2 İlişkisi

ile blog

Daubenton’un yarasası, Britanya Adaları da dâhil olmak üzere Batı Avrupa’dan Orta Avrupa, Asya boyunca ve Japonya kadar uzak doğuda bulunan coğrafi bir çizgide bulunur. Bu tür böcek öldürücüdür, göller ve nehirler gibi su kütleleri üzerinde avlanma gibi farklı davranışlarla, avı tespit etmek ve yakalamak için ekolokasyon kullanır. Daubenton’un yarasalarının diğer ayırt edici özelliği, Avrupa yarasa […]

Daubenton’un yarasası, Britanya Adaları da dâhil olmak üzere Batı Avrupa’dan Orta Avrupa, Asya boyunca ve Japonya kadar uzak doğuda bulunan coğrafi bir çizgide bulunur. Bu tür böcek öldürücüdür, göller ve nehirler gibi su kütleleri üzerinde avlanma gibi farklı davranışlarla, avı tespit etmek ve yakalamak için ekolokasyon kullanır. Daubenton’un yarasalarının diğer ayırt edici özelliği, Avrupa yarasa Lyssavirus tip-2’yi (EBLV-2) barındıran başlıca yarasa türü gibi görünmeleridir. Kuduz lyssavirüsünü içeren bir virüs grubu olan lissa virüsler genellikle yarasalarla ilişkilendirilir. Birçoğu zoonotiktir ve EBLV-2, iki insan ölümünden sorumludur. Daubenton’un yarasalarındaki EBLV-2 raporları, çoğunluğu İngiltere’den olmasına rağmen Avrupa’daki ülkelerden yapılmıştır.
Avrupa Yarasa Lyssavirus Tip-2 ve Daubenton’un Yarasasıyla İlişkisi
EBLV-2’nin erken izolasyonları üzerindeki filogenetik analiz, virüsün kuduz lyssavirüsü ile ilişkili bir lyssavirüs olduğu doğrulanmıştır. Bununla birlikte, virüsün yarasalar arasında geçişi ve rezervuardaki konakçıdaki patogenez hakkında birçok soru cevapsız kalmıştır. İlk raporlar, enfekte yarasaların saldırganlık, uçamama ve ses çıkarma gibi kuduza işaret eden belirtiler sergilediği gözlemlenmiştir. İlk sorulardan biri, virüsün enfekte olmuş bir yarasada dağılımıdır. Kuduz lyssavirus nörotropiktir, yani periferik ve merkezi sinir sistemindeki nöronları hedef alır. Hassas RT-PCR ve virüs izolasyonunun uygulanması, virüsü ağırlıklı olarak beyinde, ancak aynı zamanda EBLV-2 ile enfekte olmuş bir Daubenton yarasasının diğer organlarında tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kantitatif RT-PCR, virüsün en çok yarasanın beyin ve omuriliğinde RABV için gözlemlenene benzer bir modelde bol miktarda bulunduğu gösterilmiştir.
Daubenton Yarasası ve Lyssavirus Tip-2 İlişkisiDiğer dokularda tespit edilen virüs, büyük olasılıkla innerve sinirlerden kaynaklanır. Tükürük bezlerinde ve dilde virüs bulunması, bunun muhtemelen virüs çıkış noktası olduğunu ve ısırmanın yarasalar arasında bulaşma aracı olduğunu gösterir. RABV’nin Kuzey Amerika yarasalarında bulaşması için benzer bir sonuç çıkarılmıştır. Aerosol iletimini göstermeye çalışan bir fare modelindeki deneyler EBLV-2 için başarısız olmuştur. Bununla birlikte, beyinde bir kez EBLV-2, kuduz lyssavirüse benzer özellikler gösterir, nöronları enfekte eder, doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini uyarır ve viral ensefalit belirtilerini tetikler. Bu gözlemlerin bazılarını doğrulamak için, yarasalarda EBLV bulaşma yöntemlerini araştırmak ve doğal konakta EBLV ile indüklenen hastalığı karakterize etmek için bir dizi deneysel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, deri altı aşılamanın böcek yiyen yarasaları EBLV’lerle enfekte etmenin en etkili yolu olduğunu gösterir. Enfekte yarasaların sergilediği klinik belirtiler, belirgin bir hastalığı olmayan ani ölümden kilo kaybı ve felce hızlı ilerleme dâhil bir spektruma kadar değişir.
2002’deki EBLV-2 insan vakasına yanıt olarak Birleşik Krallıkta yapılan saha çalışmaları, İskoç Daubenton’un yarasa popülasyonunda virüs dolaşımına dair kanıtlar sağlamıştır. Kan örnekleriyle aynı anda alınan oral sürüntülerin tümü EBLV-2 için negatiftir. Ve ülke genelinde kolonilerde % 0,05 ila 3,8 arasında değişen seroprevalans seviyeleri saptanmıştır. İngiltere’deki Daubenton yarasa kolonilerinde yapılan sonraki sürveyans benzer seroprevalans seviyeleri bulunmuştur, bu da virüsün ülke çapındaki yarasa popülasyonlarını etkilediğini düşündürür. Bu, İngiliz Daubenton yarasalarının popülasyon genetik analizi, İngiltere, İskoçya ve Galler’deki lokasyonlardan EBLV-2 ile enfekte yarasaların tespiti ile desteklenmektedir.
EBLV-2 ile enfekte yarasaların tekrar tekrar tespit edildiği bir yer Shropshire’daki Stokesay Kalesi’dir. Kalenin kulesinin bir yaz doğum tüneline ev sahipliği yaptığı bilinmektedir ve kalede EBLV-2 ile enfekte olmuş üç yarasa bulunmuştur. Newtown’un yakınındaki bir yerden başka bir enfekte yarasa gönderilmiştir. EBLV-2’nin zoonotik potansiyelini akılda tutan başka bir pratik soru, kuduz lyssavirüsüne karşı geliştirilen mevcut aşıların yarasa ısırığından sonra maruz kalmaya karşı koruyucu olup olmayacağıdır. Farelerde çapraz nötralizasyon ve çapraz koruma çalışmaları, kuduz aşılarının koruyucu olacağını göstermiştir. Bu, yarasalarla yakın temas halinde olan bireylerin, yarasalarla uğraşırken eldiven giymek gibi basit önlemlere ek olarak, halk sağlığı tavsiyesine yol açar. Dahası, ısırılan veya istemeden yarasalarla temas etmiş olanlara maruziyet sonrası aşılama önerilebilir. Bu, evcil hayvanlara, özellikle yarasaları yakalayan kedilere de genişletilebilir.

Tartışma

Daubenton Yarasası ve Lyssavirus Tip-2 İlişkisiBugüne kadarki tüm kanıtlar, Daubenton’un yarasasının EBLV-2 için vahşi yaşam rezervuarı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, EBLV-2’nin Avrupa’daki Daubenton yarasa popülasyonu içindeki kalıcılığına ilişkin birçok soru devam etmektedir ve virüs sadece ara sıra tespit edilir. Birleşik Krallıkta bu, yılda tek bir izolasyona eşittir, ancak bu yetersiz sayı, muhtemelen yarasalar aktifken meydana gelen sürekli virüs bulaşma olaylarının buzdağının görünen kısmıdır. Mayıs ayında gönderilen iki yarasa haricinde, Birleşik Krallıktaki başvuruların çoğu yaz sonunda ve sonbaharın başlarında meydana gelir. Yarasalarda lyssavirüsler için kuluçka dönemi, yani hastalık veya ölümün gelişmesine maruz kalmadan geçen süre oldukça değişkendir. Bulaşma olayının zamanlaması bilinmediğinden, doğası gereği yaban hayatı popülasyonlarında bu tespit edilemez. Benzersiz bir durumda, EBLV-2, 9 ay boyunca esaret altında tutulan bir yarasada tespit edilmiştir.
Daubenton yarasalarındaki tutsak çalışmalar, deri altı yolla enfeksiyondan sonra 33 günlük bir kuluçka dönemi bildirilmiştir. Serotin yarasaların EBLV-1 enfeksiyonunu içeren sonraki çalışma, deri altı veya kas içi enfeksiyonu takiben 17 ila 26 gün arasında kuluçka dönemleri vermiştir. Bu, inkübasyon süresinin 2 haftadan 9 aya kadar değiştiğini, virüs dozu ve maruziyet yolu gibi faktörlerin hastalığın gelişme süresini etkilediğini göstermektedir. Virüsün tükürük bezlerinde ve enfekte yarasaların tat tomurcuklarında bulunması, ısırmanın ana bulaşma yolu olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen Daubenton’ın yarasa yaşam döngüsünün, kış uykusundan hemen önce kümelenme ve çiftleşme de dâhil olmak üzere, yaz aylarında kolonilerin oluşumuna kadar birçok noktada meydana gelebilir.
EBLV-2 yarasalarının İngiltere sunumlarının kompozisyonu, bunu çözmede çok az yardım sağlar. Düşük sayılara dayanmasına rağmen, 15 vaka, cinsiyet önyargısı yoktur (7 erkek ve 8 kadın). Gönderilen çocuk oranının nispeten daha yüksek olduğu görülmektedir (verilerin bilindiği yerlerde 8’e karşı 6 yetişkin), belki de annelik kolonilerinde bulaşmayı ve 2-3 aylık daha kısa kuluçka dönemlerini desteklemektedir. Bu, Stokesay Kalesi’ndeki koloniden EBLV-2 ile enfekte olmuş yarasaların tekrar tekrar sunulmasıyla desteklenir. Bununla birlikte, virüsün kış uykusu boyunca devam etme yolları bilinmemektedir ve vakaların bir kısmında uzun inkübasyon olaylarına güvenebilir. Kuzey Amerika yarasa popülasyonlarında kuduz enfeksiyonunun modellenmesi, bunun kuduz lyssavirüsünün uzun vadeli kalıcılığı için kritik olduğunu gösterir.
Daubenton Yarasası ve Lyssavirus Tip-2 İlişkisiBirleşik Krallık’ta EBLV-2 ile enfekte olmuş yarasaların coğrafi yayılımı, zaman veya uzayda belirgin bir bağlantısı olmayan farklı yerlerden gönderilen vakalarla ilgili bir gizemdir. Ev sahibini öldüren EBLV-2 gibi bir virüs, küçük yarasa popülasyonlarında kalmak için mücadele etmelidir. Daubenton’un yarasalarının bol olduğu ve koloniler arasında bireylerin hareket ettiği bölgelerde bir virüsün varlığını sürdürmesi mümkündür. Alternatif olarak, Latin Amerika’daki yaygın vampir yarasa (Desmodus rotundus) popülasyonlarında görülen kuduz lyssavirüsünde görüldüğü gibi virüs, popülasyonlar arasında hareket ederek daha geniş bir alanda hareket edebilir.
Kıta Avrupasında, serotin yarasa popülasyonunda EBLV-1’in eşit olmayan dağılımı nedeniyle benzer zorluklarla karşılaşılmıştır ve Natterers yarasalarında BBLV’nin sporadik doğasıdır. Daubenton’ın yarasa davranışının daha iyi anlaşılması, özellikle de popülasyonların manzarada nasıl etkileşime girdiği ve hareket ettiği, bu dağılımı açıklayabilecek hipotezler oluşturmaya yardımcı olabilir. Özellikle erkekler tarafından göç ve yayılma, yarasa popülasyonları içinde virüsün kalıcılığını sağlayan temel bir özellik olabilir. Bu aynı zamanda Avrupa kızıl tilki (Vulpes vulpesu) popülasyonlarında kuduzun yayılması için kritik olarak kabul edilir. Yarasalar, uzun mesafeli göç ve koridor sağlamak için nehirleri ve vadileri kullanabilir. Bu, beslenmek için su kütlelerini kullanan bir yarasa türü için oldukça uygun görünmektedir.

Kaynak: idarimerkez.com