Türkiye, OECD'ye Göre Büyüyen İki Ülkeden Biri!
Mart 22, 2021

Getir, Londra’dan sonra Paris’te

ile blog

Yatırım araçlarının popüler hale gelmesiyle bu alanda yapılan aramalar artıyor. Birçok yatırımcı tahvil nedir? Tahvilin özellikleri nelerdir? Tahvil türleri nelerdir? Şeklindeki sorularına cevap arıyor. Cevaplar haberimizde.

Yirmi birinci yüzyıl itibariyle sanal paralardan, borsalardan, emlaklardan değerli madenlere kadar birçok farklı yatırım çeşidi bulunuyor. Bu yatırım tercihlerinden biri de tahvillerdir. Tahviller bir çeşit borçlanma işlemidir. Kar getirisi menkul kıymetler içerisindedir.

TAHVİL NEDİR?

Devletlerin veya kurumsal büyük şirketlerin herhangi bir yatırımda veya satın alımda finansmana ihtiyaç duyarak bir çeşit borçlanma kâğıdıyla yatırımcılarından borç alma işlemine tahvil denir. Tahviller belirli bir süre ile sınırlıdır. Söz konusu süre içerisinde bu kâğıtların faiz oranı belirlenir ve süre bitiminde önceden belirlenen faiz getirisi yatırımcılara ödenir. Vadesi bir yıldan fazla süren tahviller senet olarak değerlendirilir. Böylesi bir borç ilişkisi içerisinde herhangi bir kurumun tahvil senedine sahip olan yatırımcı o kurumun alacaklısı statüsünde değerlendirilir.

TAHVİLİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her kurumun ve her tahvilin kendine has özellikleri vardır. Ancak en temel haliyle tahvillerin özellikleri şu şekildedir;

Tahviller kıymetli evraklardır. Bu nedenle ekonomik işlevi vardır.

Tahviller yatırımcı ile şirket arasındaki borç ilişkisini ifade eder ve bu ilişkiyi belgeler.

Bu kâğıtlardan birine sahip olan yatırımcı şirketin uzun süreli alacaklısı durumundadır. Tahvil süresinin sona ermesiyle borç tahsil edilir.

Devletler de tahvilleri satışa çıkarabilir.

Tahvilde belirtilen vade sona erdiğinde tahvili satışa çıkaran şirket ile yatırımcı arasındaki ilişki sona erer ancak farklı bir tahvil arzı durumunda yeni bir ilişki kurulabilir. Bu noktada sınır yoktur.

Tahvillerin sınırlarını ve süresini satışa çıkaran kurum ya da şirket belirler.

Bu kâğıtlar, tahvilleri satın alan kişilerin adına düzenlenir.

TAHVİL TÜRLERİ NELERDİR?

Tahvillerin türleri, söz konusu kağıtları satışa çıkaran kuruma göre değişiklik gösterir.

DEVLET TAHVİLLERİ NEDİR?

Devlet hazinesi tarafından çıkartılan tahvillere devlet tahvilleri adı verilir. Bu tür tahvillerin diğer adı hazine tahvilleridir. Borç ilişkisi devlet ile kurulduğundan ötürü getirisi azdır. Ancak aynı zamanda en risksiz tahvil türüdür.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ NEDİR?

Özel sektör tahvilleri bankalar ya da özel şirketler aracılığıyla satışa çıkar. Bu nedenle en riskli grupta yer alır. Satışı gerçekleştiren şirketler tahvillerle şirketlerine uzun süreli finansman geliri sağlamayı amaçlar. Tahvil alımı yapılacak şirketi araştırmak bu noktada bir hayli önemlidir.

 

PRİMLİ VE BAŞ BAŞA TAHVİLLER

Primli ve baş başa tahviller üzerinde bulunan değer ile piyasaya arz edilir. Eğer tahvil, üzerinde yazan değerden daha az bir miktara piyasaya sürülüyorsa bu durumda tahvil primli olur.

HAMİLİNE VE NAMA YAZILAN TAHVİLLER

Türkiye’de işler olan yasalara göre bir tahvilin üzerinde alan kişinin isminin bulunma zorunluluğu yoktur. Bu noktada, isim yazma inisiyatifi tamamen kurumun kendisindedir. Tahvilin üzerinde isim var ise bu tahvil nama yazılı tahviller olarak adlandırılır.

Tahvilin üzerinde isim bulunmuyorsa o zaman tahvil hamiline yazılı olarak değerlendirilir. İki tür arasındaki fark ise nama yazılı olan tahvilleri sadece o kâğıda sahip olan kişinin bozdurabilmesidir.

Kaynak: fakatblog.com