Mayıs 31, 2021

Marküteri Parkenin Temel Yapısı

ile Tanitim

Parke çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan marküteri parke yoğun kullanım alanına sahip olan bir parke çeşididir. Bu parke çeşitli birçok özelliğe sahiptir. Marküteri parkeler, farklı ağaç çeşitlerinden yapılan ahşap katmanlarının birbirleri içine geçirilmesi sureti ile yapılan bir parke türüdür.

 Marküteri Parkenin Temel Yapısı

 Marküteri parkeler yoğun kullanım alanına sahip olan parke çeşitlerinden biridir. Bu parke çeşidi, çok sayıda ahşap katmanından oluşur. Bununla birlikte marküteri parkelerde ortaya çıkan renk tamamen hammaddesinde kullanılan ağaçlardan yansıyan renktir. Çok sayıda rengi ve bu renklerin tonlarını içinde barındırır. Bu renk tonları faklı çeşit ağaçların seçilmesinden dolayı kaynaklanır. Bu değişik renklerdeki ağaçlar iç içe geçirildiğinde ortaya renk zenginliği çıkar. Çıkan bu renk zenginliği ise marküteri parke çeşidinin tercih edilmesinin asıl sebebidir. Marküteri parkenin bir başka fonksiyonu ise ahşap katmanlarının oluşturduğu desenin sadece bir kerelik oluşan bir desen olmasıdır. Bir başka ifade ile ortaya çıkan bu desenler ikinci üretim aşamasında aynı şekilde görünmeyecektir. Bu farklılığın sebebi, üretim aşamasında iç içe geçirilen ahşap katmanlarının diziliminin her seferinde farklılık göstermesidir.

 Marküteri Parke İşçiliği ve Oymacılık Sanatı

 Marküteri parke zemin uygulaması, esas olarak marküteri sanatından etkilenerek meydana gelen bir parke çeşididir. Karo, göbek veya bordür stilindeki maddelerin tümü marküteri olarak kabul edilir. Marküteri sanatı bir başka ifadesi oymacılıktır. Marküteri parke yapılış itibari ile oymacılık sanatına benzetilir. Oymacılık, yüksek emek ve zaman isteyen bir sanat olmakla birlikte marküteri parke işçiliği de ince iş gerektiren bir işçiliktir. Ancak günümüzde teknolojilerin ve teknoloji kullanımının gelişimi ile beraber marküteri parke sektörü de kendisini sürekli olarak gelişmiştir. Üretim süreci artık makineler sayesinde kolaylıkla gerçekleşmektedir.

 Marküteri Parkenin Hammaddesinde Bulunan Çeşitlilik

 Marküteri parkeler içerisinde çok sayıda ağaç çeşidini barındırır. Bu ağaç çeşitleri bordürler, meşe ve dişbudak gibi ağaç çeşitleridir. Bunlarla birlikte wegne, sapelli, merbau ve akçaağaç adı verilen ağaç çeşitleri de kullanılır. Bu ağaçların hammaddesi ile elde edilen ahşaplar geometrik veya organik birçok şekiller ortaya çıkarır. Böylece tasarım yapılması düşünülen mekânlar için uygun bir seçenek olur.