Ağustos 11, 2021

Psikoloji Bilimi Ve Insanlar

ile blog

Psikoloji Bilimi ve İnsanlar

Dünyanın modern zamanlara erişmesi belli bir bilgi birikiminin kullanılması neticesinde mümkün hale gelmiştir. Mevcut bilgilerin çeşitli bilim dallarına katkıda bulunması söz konusu alanları ortaya çıkarmıştır. Özellikle insana ve çevresine direkt faydası olan bilimler noktasında bu alanların daha da ön planda değerlendirildiği görülmektedir. Mevcut örnekler arasında psikoloji de yer almaktadır. Psikolojinin bir bilim haline gelmesi 1870’li yıllara rastlamaktadır. Zaman içinde değişen ve gelişen psikoloji bilimi günümüzde oldukça kıymetli bir alandır. İnsanların içinde bulunduğu şartları en iyi şekilde değerlendirilmesi ve beraberindeki problemlerle daha iyi şekilde başa çıkabilmesi noktasında Bursa psikolog önemli katkılar sağlamaktadır.

Psikolojinin bir bilim olarak tanımlanması süresine kadar bu alan felsefi akımların etkisi olarak adlandırılmıştır. Bu noktada psikolojinin bir laboratuvar ortamında değerlendirilen çeşitli tekniklerin uygulandığı, sebep ve sonuç ilişkisinin ön planda olduğu bir bilim olması bir hayli gecikmiştir. Ancak ilk olarak Almanya’da yapılan psikolojik çalışmalar söz konusu bilimin tetikleyicisi olmuştur. Bu bilim dalının gelişmesi ve değişmesi psikolojik problemleri olan vakaların incelenmesi ve gözlemlenmesi aracılığı ile olmuştur. Genel itibariyle psikolojik hastalıkların tedavisi daha etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir. Nitekim direkt olarak bir ilişkisi olması söz konusu alana daha çok katkı sağlamıştır ancak psikolojinin çalışma alanlarından bir diğeri de insanların içinde bulunduğu şartlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için verilmesi gereken bilişsel destektir. Bu noktada psikoloji alanının uygulayıcısı olan psikologlar ön plana çıkmaktadır.

Bir psikolog kendi bakış açısına göre psikolojik anlamda insana katkı sağlayabilir. Nitekim bir bardağın alacağı su kapasitesi, onun ölçüsünde olabilir. Diğer taraftan mevcut bir psikolojik sorununa katkı sağlamak isteyen ve bunun için çabalamak durumunda olan kişinin de bir psikolojiye sahip olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle mevcut alanın insanla direkt ilişkisinin olması bu durumu daha da önemli kılmaktadır. Bu sebeple iyi bir destek alabilmek ve mevcut problemlere çözüm üretebilmek noktasında iyi bir psikolog en önemli gereksinim olarak değerlendirilebilir. İyi bir psikolojiye ve öngörüye sahip, bu alanda tecrübesi iyi bir birikime karşılık gelen psikolog ile yola çıkılmalıdır. Bursa en iyi psikolog mevcut sorunlara en iyi şekilde çözüm üretebilmektedir.