Kasım 17, 2023

UETS

ile blog

Alışverişten iş yaşamına kadar birçok süreç artık dijital ortamlarda yer almaya başlamıştır. Dolayısıyla birçok süreç de dijitale uygun hale gelmiştir. Bunlardan biri olan ulusal elektronik tebligat sistemi, tebligat almaya ve göndermeye yarayan bir sistemdir. Ulusal elektronik tebligat sistemi, 7201 sayılı olan Tebligat Kanunu ile hazırlanan ve Elektronik Tebligat Yönetmenliğine uygun olacak şekilde e-tebligat işlemlerinin yürütülmesi için kurulan bir sistemdir.

UETS en çok, avukatlar, özel şirketler, noterler gibi kanun dâhilinde olan tüm tüzel ve gerçek kişilerin kullanabileceği bir sistemdir. Bu sayede için tebligatlar, elektronik olarak iletme zorunluluğu gelmiştir. Yetkililere gönderilen e-tebligatlar, 2019 yılından beri KEP adresi üzerinden gönderilmemeye başlamıştır. Bunun yerine UETS üzerinden yeni bir tebligat alma zorunluluğu gelmiştir. Aynı zamanda UETS adreslerinin aktif hale gelmesi ve PTT tarafından başvurulması gerekmektedir. Tebligat gönderim ve alım konusunda ciddi kolaylık sağlayan UETS, bugün birçok alanda zorunlu olarak kullanılmaktadır.

UETS Nasıl Alınır?

UETS almak için öncelikle ulusal elektronik tebligat sistemi web ara yüzüne girmek gerekir. Buna www.etebligat.gov.tr veya ptt.etebligat.gov.tr adreslerinden girilebilir. Ancak öncelikle PTT gişelerine girmek ve cep telefonu doğrulaması yapmak gibi gereklilikler vardır. Başvuru esnasında en önemli gerekliliklerden bir diğeri de e-imzanızın yanınızda olmasıdır. Çünkü tüm işlemler e-imza ile yapılabilecektir.

E-imzası henüz olmayanlar ise öncelikle bunu almak zorundadır. Aksi takdirde UETS almaları imkânsızdır. UETS yalnızca gerçek kişiler tarafından alınabilir. Web sitesinde yer alan başvuru ekranından internet üzerinden olarak elektronik bir ortamda UETS hesaplarını alabilirler. Başvuru aşaması ve alması açısından da diğer elektronik sistemlere göre daha kolay olan ve daha kısa süren UETS, son derece pratik bir tebligat işlemleri yöntemidir.

UETS Ne İşe Yarar?

PTT tarafından kurulan UETS, tüm tebligat işlemleri için kullanılır. Aynı zamanda sermaye şirketleri de artık tebligatlarını bu yolla alabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla şirketler için de UETS adresleri oluşturularak şirketlere tebliğ edilmiştir.

Tebligat alma ve gönderme işlemlerinin hem daha hızlı hem de daha doğru şekilde tamamlanmasını sağlayan bu sistem ile oldukça ciddi avantajlar elde edilmiştir. Takip açısından da kolaylık sağlaması ve arşivleme, çıktı alarak kâğıt kullanma gibi konularda da ciddi kazanç elde edilmesini sağlamıştır.

UETS ile KEP Farkı Nedir?

Temel olarak UETS ve KEP’in aynı olduğu söylenemez. KEP, kesin bir delil içeren ve inkâr edilemeyen iletilerin gönderilmesi amacıyla kurulmuştur. Ancak UETS tebligat almak için oluşturulan bir sistemdir. Dolayısıyla KEP ile yapılan işlemleri UETS ile yapamadığınız gibi, tebligat işlemlerinizi de KEP ile yapamazsınız.

UETS Kimler İçin Zorunludur?

01.01.2019 Tarihinden beri UETS kapsamına girenler şu şekilde sıralanabilir:

  • 5018 sayısı kanun ile belirlenen mahalli idareler,
  • Özel kanun ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları
  • Kanunla kurulan fon ve kefalet sandıkları
  • KİT ortaklıkları
  • Noterler
  • Baroya kayıtlı avukatlar
  • Kayıtlı arabulucu ve bilirkişiler
  • Özel hukuk tüzel kişileri
  • Kamuya ait olan ve sermayesinin de yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler

Başta olmak üzere daha birçok alan için de ulusal elektronik tebligat sistemi zorunluluğu vardır. Hem denetimin kolay olması hem de sürecin oldukça hızlı işlemesinden kaynaklı olarak son derece avantaj sağlayan UETS, alması ve başvurması da oldukça kolay olan ve kısa süren bir süreçtir.